Viata Bisericii în vremea de pe urmă – Acționând potrivit protecției și puterii lui Dumnezeu

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. ( 1Petru 1:5)

Se pare că prea multă atenție li se atrage astăzi  falșilor proroci facându-le astfel un favor. Cuvintele lor înspăimântătoare cu tunete și pucioasă, nu fac decât să ducă în rătăcire pe oamenii tari de cerbice, asemenea lor. Cuvintele prorociilor lor, sunt ca norii fără ploaie. Sunt de invidiat numai pentru faptul că spun din memorie foarte multe versete și aceasta este characteristic pentru majoritatea dintre ei. Chiar dacă tună și scapără cu cuvintele Scripturii, ecoul lor se pierde fără să aducă răcoare sufletelor însetate după adevărul lui Dumnezeu.

Analizând istoria bisericii primare în lumina cărții Faptele Apostolilor, în ciuda amenințărilor făcute ucenicilor (F.A. 4:18), a prigoanei din Ierusalim (F.A. 8:1), mai târziu a foametei ce a urmat după prorocia lui Agab (F.A. 11:27-30), nu găsim înregistrate practici de prorocii, cum sunt în zilele noastre. Preocuparea bisericii nu era de a căuta proroci și prorocii ci stăruiau în învățătura apostolilor, în legături frățești, în părtășie în jurul pâinii și a paharului și în rugăciuni. (F.A 2:42) Biserica nu avea frică de viitor ci fiecare era plin de o frică sfântă în raport cu Măreția lui Dumnezeu. (2:43) Ei nu vesteau teroare în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, ci făgăduințe pline de speranță. (2:39)

În cea de a doua predică a sa, Petru le spune oamenilor din Ierusalim, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, pentru ca să li se șteargă păcatele și să vină dela Domnul vremurile de înviorare. (3:19) De observat, că, prorocia lui Petru este cu privire la altfel de vremuri, în comparație cu cele prorocite de proroci din zilele moderne, vremuri de înviorare.

Prin aceasta nu se sugerează că Biserica nu trebuie să treacă prin necazuri sau suferință. Domnul Isus Însuși ne avertizează că în lume vom avea necazuri, dar ne îndeamnă să îndrăznim,, căci El a biruit lumea.” (Ioan 18:33) Domnul nu ne provoacă la descurajare ci la biruință! Dar nici la fanatism religios nu cheamă El biserica prin apelativul, îndrăzniți.

Astăzi se pare că avem două soiuri de proroci; pe de o parte, cei ce insuflă frică și teroare în rândurile Bisericii, și pe de altă parte cei ce îndeamnă credincioșii la un fanatism religios, provocânu-i să nu ia seama la nimic din ceea ce se întâmplă.

Cum totuși trăiește Biserica prin vremuri de nacaz, lucruri caracteristice ei, deja mai mult de 2000 de ani? Potrivit 1Petru, Biserica își are coapsele minții încinse. (1:13) Aceasta înseamnă că Biserica lui Cristos nu este o adunare de fanatici religioși care reacționează la orice prostie crezând că-i din Scritură și la orice prorocie ca fiind din partea Domnului. Biserica lui Cristos este o adunare de oameni aleși de Dumnezeu, care au în ei Duhul de înțelepciune a lui Dumnezeu, (Efeseni 1:17) și acționează, conform ei. Biserica lui Dumnezeu sunt oamenii născuți din nou, prin învierea lui Isus Cristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neântinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru ei. (1:4)

Iată dar cu ce este preocpată mintea Bisericii, și conform căreia trăiește în această lume. Ea nu seamănă vânt ca să aducă furtună. (Osea 8:7) Biserica răspândește speranță într-o lume ce este cuprinsă de furtună. Biserica vestește Într-unul Cristos, speranță și odhnă pentru sufletele cuprinse de teamă și neliniște. Mai mult de atât, adevărata Biserică trăiește ca aleasă a lui Dumnezeu însuflețită fiind de acea speranță vie care nimeni nu i-o poate lua și este mereu cu gândul la o moștenire ce este păstrată în ceruri pentru ea. (1:4)

Acum, dacă Dumnezeu păstrează ceva Bisericii, oare nu are grijă ca ea să ajungă să moștenească acele lucruri? Dar, tocmai aceasta pare să spună apostolul în continuare: „Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință…” (1:5)  Ar fi absurd să credem că Dumnezeu ne promite ceva ca fiind al nostru și în cele din urmă să nu avem nici o șansă să ajungem să ne bucurăm de acea fagaduinta. Dacă nici un tată pământesc nu este în stare de un astfel de joc batjocoritor, în raport cu copiii săi, de ce să credem că Dumnezeu s-ar comporta astfel? El ceea ce promite, împlinește. (Rom. 4:21) Și dacă ne-a promis o moștenire ne-o va da. Mai mult de atât, El însuși va veghea ca să ajungem la ea. El ne păzește cu puterea Lui!

Amintind din nou de prorociile și învățăturile procurorilor din zilele moderne, ele par a nu fi în concordanță cu natura Mărețului Dumnezeu. „Cu cine mă veți asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?”, întreabă Domnul prin proorocul Isaia. (40:25) Această întrebare, scrie J.I. Packer, în cartea sa, Să-l cunoaștem peDumnezeu, mustră gândurile greșite despre Dumnezeu. Amintind de disputa dintre Luther și Erasm, Packer, amintește afirmația lui Luther adresată  celui din urmă: „Ideile tale despre Dumnezeu sunt prea omenești”. Putem afirma astăzi cu incredere, că gândurile și prorociile „marilor proroci”, sunt greșite despre Dumnezeu. Și măcar dacă ar fi să se limiteze la o înțelepciune omenească, dar ele transcend se pare în una drăcească. Cât de regretabil este că Măreția lui Dumnezeu este limitată la percepția oarbă a unor oameni ce nu L-a cunoscut niciodată, se pare!

Așadar, Biserica lui Cristos în toate vremurile, a avut parte de paza lui Dumnezeu, reacționând ca atare în diverse circumstanțe. Nu vorbim despre faptul că Bisericii nu i-a fost frică și că orice val de suferință și necazuri, îl primea cu zâmbetul pe buze și cu bucurie strălucită în suflet. Bucuria unui copil în noaptea neagră și întunecată, este că în frica pe care o are, nu este lipsit de  prezența părintelui ce pășește alaturi de el și acest lucru  ar putea să-i schițeze și un zâmbet pe fața lui speriată. Da, ele pot fi împreună, atât frica cât și bucuria.

Întristarea din prezent pricinuită de felurite încercări, (1:6) și frica de viitor, pot fi calmate de bucuria prezenței puterii Tatălui nostru.  „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatălui vostru Îi face plăcere să vă dea Împărăţia!”, spunea Domnul Isus. (Luca 12:32) O, am putea spune că este plăcerea Tatălui nostru să ne păzească!

Amintind de felul de propovăduire a apostolului Pavel, el spune că, învățătura și propovăduirea lui nu stăteau în vorbirile înduplecătaore ale înțelepciunii, ci într-o dovadă data de Duhul și de putere, pentru ca credința celor din Corint să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. (1Cor. 2:4-5) Să nu se supere „marii prororci”, dar după cum spuneam mai sus, dacă cel puțin învățătura lor s-ar fi încadrat într-o filosofie a oamenilor din vremea lui Pavel, dar nu se încadrează. Nivelul de cunoștință biblică a lor este unul străin de spiritul Scripturii. Felul cum folosesc versetele, punându-le în diversele lor mesaje apocaliptice, cu toate că sunt multe, nu sunt potrivite contextului lor. Chiar dumnezeul pe care ei îl prezintă, este străin de Cel al Scripturii. De aceea oamenii ajung să fie speriați, derutați și incerți, fiindcă li se prezintă un dumnezeu fals! Iar prorociile prorocilor acestui dumnezeu, sunt pe măsura lui. Și ce alta și-ar dori satana, decât să vadă o turmă împrăștiată, fără păstor, care rătăcește de ici colea? Dar noi, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, a Dumnezeului viu și adevărat. Noi am primit o viață nouă, veșnică, în veac nu vom pieri și nimeni nu ne va smulge din Mâna Marelui nostru Păstor. (Ioan 10:28) Tatăl Meu, care Mi le-a dat, spunea Domnul Isus, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu! (Ioan 10:29)

Ceea ce încercă să ne spună astăzi unii, este că mâna Domnului nu este prea tare ca să ne păzească, de toate evenimentele și toate figurile proeminente de pe scena istoriei. comentând Isaia 40:12-14, J.I. Parcele scria: „Priviți, în al patrulea rând, la oamenii mari ai lumii ( autorul, referindu-se aici la cel din urmă lucru prezentat de prorocul Isaia, din pricina cărora oamenii erau abătuți, speriați, deznădăjduiți în taină…) – dregătorii ale căror legi și politică determină bunăstarea a milioane de oameni; așa zișii conducători ai lumii, dictatorii și întemeietorii de imperii, cărora le stă în putere să împingă lumea în război. Gândiți-vă la Sennaherib și Nebucadnețar; la Alexandru, Napoleon și Hitler. Gândiți-vă astăzi la Clinton și la Sadam Hussein, (liderii de pe scena politică din vremea autorului). Credeți că într-adevăr acești oameni importanți sunt cei ce hotărăsc mersul lumii? Gândiți-vă din nou; căci Dumnezeu este mai mare decît cei mai mari bărbați ai lumii. El „preface într-o nimica pe voievozi și face o nimica din judecătroii [conducătorii] pământului” (v.23). El este „singurul cârmuitor al voievozilor”. „Iată Dumnezeul vostru!” „

Prin urmare, fie că ne este frică de unii lideri, fie că-i disprețuim pe alții și pe unii îi apreciem, punându-le lauri, peste toți, Suveran este Unul, Dumnezeul nostru! Acest Dumnezeu, ne spune apostolul Petru, ne păzește cu puterea Lui. Acest gând nu îndeamnă la un fanatism religios, ci la aceeași atitudine la care a chemat Petru Biserica; să-și încingă copasele minții fiind conștienntă de prezența puterii lui Dumnezeu cu care eestepăzită și să acționeze potrivit ei. Același lucru și-l dorea și apostolul Pavel pentru Biserica din Efes când se roagă ca ei, să priceapă care este față de credincioși nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Cristos prin faptul că la înviat din morți… (Efes.1:19-20)

Fie ca în aceste vremuri de incertitudine spirituală să avem suficient discernâmânt fiind în stare să ne răsuflecăm mânecele minții noastre și să acționăm potrivit sfaturilor oferite de apostolul Petru; să acționăm ca aleși și preaiubiți a lui Dumnezeu, ca oameni născuți din nou care inspiră o nădejde vie de care sunt caracterizați și pășind cu încredere în viitor conștienți fiind de puterea de care și cu care sunt păziți.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s